Ödənişdən imtina etdiniz?
Ödənişi axıra qədər başa çatdırın, həyatınız asanlaşsın.
Yemidən cəhd edin.